Druhy enzymů

Enzymy jsou velmi specifické látky, řídí reakce v našem organismu. Každý z různých typů enzymů má svou jasně danou úlohu. Pro supmlementaci enzymů jsou důležité ty enzymy, které mají hlavní vliv na řízení zánětlivých reakcí v organismu a posílení naší imunity.

Tyto enzymy dělíme na:

Do těchto 3 skupin spadají i níže uvedené enzymy např.:

Pro využití v systémové terapii už jsou dnes překonané zvířecí zdroje enzymů. V těch nejmodernějších přípravcích se využívají enzymy vyrobené unikátní fermentační technologií (fungální cestou). Tyto enzymy jsou pak odolnější vůči žaludečním kyselinám, což je největší nevýhoda enzymů získávaných z jatečných zvířat.

Pro systémovou terapii se jeví jako nejvýhodnější kombinace moderních fungálních protéz a lipáz spolu s tradičními rostlinnými enzymy. Tyto kombinace mají silný protizánětlivý efekt a účinné jsou zejména v urychlení rekonvalescence po vážném onemocnění, operaci či úrazu.