Co jsou enzymy?

Enzymy jsou látky bílkovinné povahy, které se nacházejí v každém živém organizmu. Umožňují, zrychlují a řídí biochemické reakce, které v organizmu probíhají – proto jsou také nazývány biokatalyzátory.

Díky enzymům lze v organizmu uskutečnit za jednu vteřinu tisíce chemických reakcí; bez nich by totéž trvalo stovky let.

V lidském těle máme několik tisíc enzymů, každý z nich má svoji specifickou funkci. Dohromady ovlivňují celou řadu velmi složitých pochodů uvnitř lidského organismu.

Enzymy se podílejí na: