Jste po operaci nebo úraze?

Užívejte enzymy!

Co jsou enzymy?

Enzymy jsou látky bílkovinné povahy, které se nacházejí v každém živém organizmu. Umožňují, zrychlují a řídí biochemické reakce, které v organizmu probíhají – proto jsou také nazývány biokatalyzátory.

Díky enzymům lze v organizmu uskutečnit za jednu vteřinu tisíce chemických reakcí; bez nich by totéž trvalo stovky let.

Přejít na systémovou terapii